Informacje o projekcie

Projekt zakłada realizację wysokiej jakości staży celem połączenia wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z doświadczeniem uzyskanym w przedsiębiorstwie oraz umożliwienie absolwentom płynne przejście z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.

Projekt jest realizowany na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w okresie od 01-02-2018 do 31-01-2020 roku na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki    i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Script logo