Aktualności

15 październik 2018

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI V SEMESTRU STUDIÓW 1 STOPNIA  !!

Ogłaszamy Rekrutację do pierwszego naboru Uczestników projektu.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • PONIEDZIAŁEK -  GODZ 12:00 -13:30 SALA 169b      u Pani dr hab. inż. Małgorzaty Szymiczek
 • ŚRODA              -  GODZ 8:30 -10:00 SALA 186          u Pani dr  inż. Marioli Jureczko
 • CZWARTEK       -  GODZ 15:00 -16:00 SALA 163       u Pana dr. inż. Pawła Bachorza

Dokumenty należy złożyć w teczkach. Opis teczki powinien zawierać:

 • IMIĘ I NAZWISKO
 • STOPIEŃ STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA / II STOPNIA*
 • SEMESTR:
 • TELEFON KONTAKTOWY:
 • E-MAIL KONTAKTOWY:
 • Jestem zainteresowany/na stażem: KRAJOWYM/ZAGRANICZNYM* 120 godzinnym / 360 godzinnym* (niepotrzebne skreślić)

 

W teczce należy zamieścić dokumenty w następującej kolejności: formularz zgłoszeniowy (wypełniony według wzoru Formularz zgłoszeniowy), Oświadczenie kandydata do projektu, Informacja o średniej ważonej z dotychczasowo zakończonych semestrów studiów, informacja na temat zaangażowania w działalność dodatkową (np., koła naukowe, samorząd, organizacje studenckie), potwierdzona przez upoważnione osoby, informacja na temat zaangażowania w działalność naukową (np. udział w konferencjach, konkursach i (lub) zawodach o charakterze naukowym, publikacje), informacja na temat poziomu znajomości języka obcego, orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

 

20 sierpień  2018

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI I SEMESTRU STUDIÓW 2 STOPNIA ORAZ VI SEMESTRU 1 STOPNIA !!

W PROJEKCIE POZOSTAŁY WOLNE MIEJSCA:

STAŻE KRAJOWE:

                    15 staży 120 h

STAŻE ZAGRANICZNE:

                  4 staże 120 h

                  3 staże 360 h

 

28 maj 2018

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI I SEMESTRU STUDIÓW 2 STOPNIA ORAZ VI SEMESTRU 1 STOPNIA !!

NCBiR WYRAZIŁ ZGODĘ NA PRZENIESIENIE FUNDUSZY PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ STAŻY NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH NA ZWIĘKSZENIE LICZBY STAŻY NA STUDIACH STACJONARNYCH. Z POWYŻSZYM OGŁASZA SIĘ DODATKOWY NABÓR  AŻ DO WYKORZYSTANIA LIMITU MIEJSC.

 

 

- 21 maj 2018

Ze względu na rezygnację Studentów 3 semestru studiów 2 stopnia z udziału w projekcie, ogłaszamy NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na wspomnianym semestrze do wyczerpania miejsc.

Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (pokój 169 B) do 30.05.2018 (tj. piątek).

 

- 25 kwiecień 2018

UWAGA Studenci,  odbywając staż w firmach jesteśmy zobligowani do oznaczenia miejsca stażu. Prosimy pobrać formatkę, wydrukować (wydrukowane są do odbioru w Biurze Projektu) i umieścić przy stanowisku pracy w zakładzie.

 

- 18 kwiecień 2018

UWAGA Studenci,

Aktualne pliki umów stażowych i pozostałych wymaganych dokumentów, zarówno dla staży 120 godzinnych, jak i 360 godzinnych, znajdują się w zakładce Dokumenty / Uczestników ProjektuProsimy pobrać wersje edytowalne:

Następnie prosimy wypełnić wymienione wyżej dokumenty, pamiętając, iż w przypadku wszystkich staży w ciągu tygodnia należy odbyć minimum 20 godzin stażu tygodniowo  i przesyłać je w wersji edytowalnej na adres pawel.bachorz[at]polsl.pl.  Związane jest to z koniecznością uzupełnienia przez nas umów oraz możliwością naniesienia ewentualnych poprawek. 

Kolejność przygotowywania dokumentów w celu realizacji staży:

 • dostarczenie do Pani dr inż. Marioli Jureczko wszystkich wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu,
 • kontakt mailowy z Panem dr. inż. Pawłem Bachorzem w celu sprawdzenia poprawności wypełnienia umowy stażowej oraz przygotowania harmonogramu,
 • wypełnienie w formie elektronicznej druku CBD i wysłanie wersji elektronicznej do Pana dr. inż. Pawła Bachorza,
 • wypełnienie w formie elektronicznej druku CBD i przyniesienie wersji wydrukowanej i podpisanej do  Pani dr inż. Marioli Jureczko,
 • napisanie bądź u Pani dr hab. inż. Małgorzaty Szymiczek bądź u Pani dr Marioli Jureczko testu kompetencyjnego. UWAGA: MUSI BYĆ ON NAPISANY PRZED PÓJŚCIEM NA STAŻ.

Proszę wziąć pod uwagę, iż przed pójściem na staż muszą zostać Państwo ubezpieczeni. W tym celu potrzebny jest druk CBD i zatwierdzony przez dr. inż. Pawła Bachorza  harmonogram stażu. Czas realizacji tego zadania trwa około 5 dni !

 

- 10 kwiecień 2018

UWAGA Studenci,

którzy zostali zrekrutowani do udziału w projekcie, proszeni są o PILNE  dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów, tj:

 • Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenia uczestnika projektu
 • Formularzu Uczestnictwa.

 

 

- 9 kwiecień 2018

Lista rankingowa z naboru Uzupełniającego jest do wglądu w Biurze Projektu we wtorek (tj. 10.04.2018) od godziny 14:00.

- 6 kwiecień 2018

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III SEMESTRU STUDIÓW 2 STOPNIA ! MAMY JESZCZE 5 WOLNYCH MIEJSC NA STAŻE PRZEMYSŁOWE. APLIKUJ W DNIU 10.04.2018!!!

- 29 marca 2018

Rekrutacja dla Studentek i Studentów semestru III studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn trwa do 06 kwietnia 2018 roku

-26 marca 2018

UWAGA: aktualna umowa o staż krajowy już dostępna

- 23 marca 2018

Informujemy, że mamy zgodę na objęcie wsparciem Studentki i Studentów III semestru studiów II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w ramach projektu: „DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn - odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0” nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17.

Nabór rusza od 26 marca 2018 Serdecznie zapraszamy Biuro Projektu będzie przyjmowało dokumenty rekrutacyjne w teczkach. Opis teczki powinien zawierać:

 • IMIĘ I NAZWISKO
 • STOPIEŃ STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA / II STOPNIA*
 • SEMESTR:
 • TELEFON KONTAKTOWY:
 • E-MAIL KONTAKTOWY:
 • Jestem zainteresowany/na stażem: KRAJOWYM/ZAGRANICZNYM* 120 godzinnym / 360 godzinnym* (niepotrzebne skreślić)

W teczce należy zamieścić dokumenty w następującej kolejności: formularz zgłoszeniowy (wypełniony według wzoru Formularz zgłoszeniowy), Oświadczenie kandydata do projektu, Informacja o średniej ważonej z dotychczasowo zakończonych semestrów studiów, informacja na temat zaangażowania w działalność dodatkową (np., koła naukowe, samorząd, organizacje studenckie), potwierdzona przez upoważnione osoby, informacja na temat zaangażowania w działalność naukową (np. udział w konferencjach, konkursach i (lub) zawodach o charakterze naukowym, publikacje), informacja na temat poziomu znajomości języka obcego, orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

- 23 marca 2018

Lista rankingowa jest do wglądu w Biurze Projektu w poniedziałek (tj. 26.03.2018) od godziny 11:30. Ze względu na wymagania firm prosimy o przygotowanie CV i odpowiednich dokumentów z zakładki: „Dla Uczestników projektu”

- 19 marca 2018

20 marca 2018 rusza nabór uzupełniający. Zapraszamy Studentki i Studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na staże krajowe i zagraniczne.

Uwaga: zmiany w regulaminie i harmonogramie staży

- 12 marca 2018

Spotkanie informacyjne dla Studentów i Studentek studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn odbędzie się 17 marca 2018 o godzinie 13:15 w sali 168. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

- 12 marca 2018

Jutro tj. 13 marca 2018 roku o godzinie 11:30 ruszają rozmowy kwalifikacyjne dla Studentek i Studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn studiów stacjonarnych I i II stopnia.

 -7 marzec 2018

Termin rekrutacji do pierwszego naboru Uczestników projektu dla studentów semestru VI studiów niestacjonarnych został przedłużony do 15 marca 2018. Rozmowy rekrutacyjne ze studentami(tkami), którzy(re) zgłosili(ły) się w procesie rekrutacji,odbędą się w terminach:

 • 13.03.2018 (wtorek) w godz. 11:30 - 13:30
 • 15.03.2018 (czwartek) w godz. 10:00 - 12:00
 • 19.03.2018 (poniedziałek) w godz. 13:00 - 15:00 w pokoju 160.

Zaproszenia na rozmowy rekrutacyjne dla poszczególnych studentów zostaną wysłane drogą mailową do dnia 12.03.2018.

-5 marzec 2018

Studenci, którzy złożyli już teczkę z dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnymi proszeni są o wydrukowanie, podpisanie i przyniesienie oświadczenia Oświadczenie kandydata do projektu . Również studenci, którzy będą składać dokumenty proszeni są o wydrukowanie, podpisanie i przyniesienie oświadczenia Oświadczenie kandydata do projektu .

-1 marzec 2018

Uprzejmie informujemy, iż spotkania informacyjne dotyczące projektu dla studentów(tek) studiów stacjonarnych zostały zakończone. Natomiast dla studentów(tek) studiów niestacjonarnych objętych projektem odbędzie się w dniu 03.03.2018 o godz. 10 w sali D.

- 23 luty 2018

Rekrutacja do pierwszego naboru Uczestników projektu będzie trwała od 26 lutego 2018 do 8 marca 2018.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • PONIEDZIAŁEK - 26.02.2018 GODZ 10:00 -12:00 SALA 169b
 • CZWARTEK - 01.03.2018 GODZ 12:30 -14:30 SALA 169b
 • PONIEDZIAŁEK - 05.03.2018 GODZ 8:00 -10:00 SALA 186
 • ŚRODA - 07.03.2018 GODZ 10:00 -12:00 SALA 186

Dokumenty należy złożyć w teczkach. Opis teczki powinien zawierać:

 • IMIĘ I NAZWISKO
 • STOPIEŃ STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA / II STOPNIA*
 • SEMESTR:
 • TELEFON KONTAKTOWY:
 • E-MAIL KONTAKTOWY:
 • Jestem zainteresowany/na stażem: KRAJOWYM/ZAGRANICZNYM* 120 godzinnym / 360 godzinnym* (niepotrzebne skreślić)

W teczce należy zamieścić dokumenty w następującej kolejności: formularz zgłoszeniowy (wypełniony według wzoru Formularz zgłoszeniowy), Oświadczenie kandydata do projektu, Informacja o średniej ważonej z dotychczasowo zakończonych semestrów studiów, informacja na temat zaangażowania w działalność dodatkową (np., koła naukowe, samorząd, organizacje studenckie), potwierdzona przez upoważnione osoby, informacja na temat zaangażowania w działalność naukową (np. udział w konferencjach, konkursach i (lub) zawodach o charakterze naukowym, publikacje), informacja na temat poziomu znajomości języka obcego, orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

 

Script logo